دریچه دسترسی به داخل سیلو

جهت ورود تکنسین به داخل سیلو دو دریچه دسترسی، یکی بر روی رینگ دوم و دیگری بر روی سقف در نظر گرفته شده است .

از دریچه روی رینگ دوم جهت دسترسی به داخل سیلو و در صورت وجود بار از دریچه روی سقف استفاده می گردد .

دریچه رینگ دوم به شکلی طراحی شده است که در صورت وجود بار به هیچ وجه امکان باز شدن ندارد .

در ضمن جهت حفظ زیبایی بدنه درب دیگری بر روی دریچه اصلی طراحی و تعبیه شده است .طراحی وب سایت، طراحی سایت توسط رادپرداز
© تمامی حقوق این سایت برای شرکت پارس ترک سیلو محفوظ میباشد.